Roze 50+

De landelijke belangenbehartigers ANBO (senioren) en COC (homo-emancipatie) hebben de handen in één geslagen in stichting Roze 50+.

Roze 50+ is de belangenbehartiger van Roze Ouderen op landelijke niveau. Met haar netwerk van ruim 80 vrijwillige Roze 50+ ambassadeurs, verspreid over het hele land, komt zij op voor het wel en wee van Roze 50-plussers. Door het hele land, en dus ook in Almere! Zie ookwww.roze50plus.nl, de webcommunity voor Roze Ouderen.

Roze 50+ ondersteunt en stimuleert Roze 50-plussers en hun initiatieven: zij doet dat door het verbeteren van hun maatschappelijke positie en door het onderwerp bespreekbaar te maken waardoor er bewustwording ontstaat. Haar belangrijkste taak is zorgen dat maatschappelijke zorg- en welzijnsorganisaties zich bewust worden van het bestaan en de specifieke behoeften van Roze 50-plussers. Het meest sprekende voorbeeld is de Roze Loper. Het certificaat voor (thuis)zorginstellingen dat laat zien dat zo’n organisatie LHBT-vriendelijk is. In Almere zijn er inmiddels 3 Roze Lopers uitgereikt (zie ook www.rozezorg.nl)